Leder av idrettslaget: Kjell Ivar: 93025594

 

Ansvarlig for Øyangen rundt og Mosjøløpet:

Eirik Thorgersen: e-post: eirikthorgersen@gmail.com

Wibecke Sem-Jacobsen: tlf 99 29 52 55