Kjell Ivar: 93025594

Ansvarlig for Øyangen rundt og Mosjøløpet: Wibecke Sem-Jacobsen: tlf 99 29 52 55