Åskameratene Ungdoms og Idrettslag:

Styreleder: Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga

Nestleder: Henning Kjennerud

Kasserer: Stein Sem-Jacobsen

Sekretær: Silje Ellingsen

Styremedlem: Ole Einar Gulbrandsen og Wibecke Sem-Jacobsen