Har du spørsmål ang. bruk av grendehusest, ta kontakt med Ola Kittelsby.

Per dags dato er det bestemt at vi ikke leier ut gymsalen, før vi veit om Åsbygda velforening er de som eier bygningen. Det er årsmøtet i velforeningen og Ringerike kommunestyre som avgjør dette sommeren 2020.