Styrets sammensetning:
Styreleder: Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga
Nestleder: Henning Kjennerud
Kasserer: Lisa Omtvedt Blyberg
Sekretær: Silje Ellingsen
Styremedlem: Wibecke Sem-Jacobsen

Vi har hatt fire styremøter og diskutert forskjellige emner.

 

Aktiviteter

Øyangen rundt: ble arrangert 16. juni og det var med 96 løpere. Det var 30 fler med enn det var året før. Det ble brukt 120 kroner på annonsere løpet på facebook.

Mosjøløpet: ble arrangert 1. september og hadde 35 løpere. Her ble det brukt 200 kroner på å annonsere løpet på facebook.
Felles for begge løpene var at det var fint vær, det har blitt en god funksjonærgruppe. Det er lite og enkelt, og vi får mange gode tilbakemeldinger.

Dansegruppa:  I vårsemestret var det hele 9 par som deltok . Det var ca 50 aktive dansere på det meste, men etter sommerferien sluttet mange. Aldersgruppen 10-11 år er stabil, mens aldersgruppen fra 6 – 8 varierer veldig. Dansegruppa har vært på fem stevner.
Det er seks damer som er med på voksendans.
Dansegruppa har fått assistenttrener, Julie Paulsen, noe som er veldig fint, da alle får hjelp.

Løypekjøring: Det var mye snø i fjor, og løypekjøringa begynte i romjula 2017. Det var vanskelig å kjøre pga løssnø. Det var mye kjøring. Ivar, Henning og Andreas kjørte mye, og økte løypa med 2 km.

Barnetrimmen: Det er i snitt 15 barn med hver tirsdag. Det er allidrett, leik og moro.

Herretrimmen: hver onsdag,er det rundt 7-8 stykker med hver gang.

Åskamfesten: Det var det ca. 50 stk. Veldig hyggelig, og man får se folk fra bygda man kanskje ikke ser så ofte.

Juletrefest: Det var planlagt juletrefest i romjula, men på grunn av liten interesse ble det avlyst.

Åskamposten: Det ble sendt ut én utgave av Åskamposten i 2018, i samarbeid med velforeninga. Utgaven ble sponset av Fiber1. Det var et godt samarbeid.

Økonomi: er stabil. Vi har bytta systemer, og det er litt av en prosess.
Vi har også fått oss ny nettside!